VKTHQ với CMCN 4.0

Tuyên truyền biển đảo

ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ VKTHQ NHIỆM KỲ 2017-2019

Ứng dụng CNTT trong hành chính

Sáng kiển cải tiến KT

Hệ thống kiểm chuẩn sô na

Xác định độ nghiêng thủy lôi neo trước tác động của dòng chảy

Lễ kỷ niệm

viện kỹ thuật 40 năm đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khắc làm chủ khoa học công nghệ.

VKTHQ THAM GIA DIỄN TẬP PHÒNG THỦ QUẬN DƯƠNG KINH

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Lễ ra quân huấn luyện 2017

HỘI NGHỊ QUÂN CHÍNH 2016

Tư lệnh Hải quân thăm Viện Kỹ thuật

Trưởng thành đoàn

Công nghệ thủy âm

Trao đổi

Điện tàu

Thiết kế đóng mới

Hợp tác

Cơ khí vũ khí

Những sản phẩm nổi bật năm 2016 của Viện Kỹ thuật Hải quân

Hệ thống tích hợp

Hệ thống bể thử thủy âm.

Tin khoa học công nghệ

Tin tức mới nhất

VIỆN KỸ THUẬT HẢI QUÂN TRONG ...

VIỆN KỸ THUẬT THAM GIA DIỄN ...

VIỆN KỸ THUẬT HẢI QUÂN KỶ ...

HỆ THỐNG KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN ...

NGHIỆM THU CẤP VIỆN SÁNG KIẾN ...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ...

Đại hội Đoàn cơ sở Viện ...

Tuyên truyền biển đảo

Khách hàng của chúng tôi